tornar a menu

ARMH DE CATALUNYA


Comunicat de dissolució de l'Associació

ESTATUTS: objectius

CONVENI DE COL•LABORACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fins la dissolució de l'Associacio, membre del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra i la Dictadura Franquista

Membre de la FÉDÉRATION EUROMÉDITERRANÉENNE CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES (FEMED)

Membre d’ICAED (International Coalition Against Enforced Disappearances/Coalició Internacional Contra les Desaparicions Forçades)

CREU SANT JORDI 2006

Inscrita en l'Agència Espanyola de Proteccíó de Dades el fitxer de dades de persones localitzades, a Madrid el 22 de febrer de 2006, codi d'inscripció 2060530213 i modificat el 26 d'abril de 2007, per cesió o comunicació de dades a favor de les administracions públiques

Inscrita al Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, número 27493 - J / 1

Resolució per la qual s’inscriu la dissolució de l’entitat denominada Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC) (núm. 27493) en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, de 26 de maig de 2020

ACORD GOV/79/2014, de 3 de juny, pel qual es nomenen els membres del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista