La persona que fa l'enviament de les dades ens dóna autorització per difondre-les en la nostra web.

Podeu fer-nos-les arribar per diversos sistemes:
- Omplint i enviant el següent formulari (opció recomanada).
- Per correu postal a l'adreça: Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya (ARMHC), Ap. de Correus 1001, 08629 Torrelles de Llobregat.
- Per e-mail en la bústia:
formularis@memoriacatalunya.org
Si teniu algun problema en l'enviament del formulari us recomanem la segona opció.

Les imatges ens les podeu fer arribar per correu postal o per correu electrònic a les mateixes adreces, indicant-nos el nom de la persona desapareguda escrit en l'anvers de la fotografia, o com a nom de l'arxiu electrònic que ens envieu.
També ens podeu fer arribar les dades autoritzant-nos la publicació mitjançant el següent
"Model de formulari" en versió paper, aquest el podreu també imprimir (correu postal) o be enviar-lo degudament complimentat com un arxiu adjunt al missatge.

Persona que facilita i autoritza la publicació de les dades:
Nom:
cognoms:
DNI:..

E-mail: ......

Dades per publicar de la persona desapareguda:
Nom:
Cognoms:

Texte a publicar


Enviaré foto o altres documents? Si No
Via: Correu postal E-mail

Lloc on voleu rebre les respostes (a publicar en la web):

E-mail:

Telèfon:

Adreça postal: