Tornar a la pàgina principal

Índex de documents

 

Orphaned by war at 5, how one man was reunited with his family after 70 years, by Dr. Pere Puig

Ajuntament de Sitges, ple del 6 de maig de 2020, en "Recordar la 2a República, en el seu 89è aniversari, i el gran llegat que suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones que van creure i van defensar l’Estat republicà"

Premio a la ARMH de Valladolid de la Union Progresista de Fiscales en su últimas Jornadas nacionales celebradas en Burgos

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPUESTA PRESENTADA, ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS DEL CONSEJO DE EUROPA, POR EL REPRESENTANTE MALTÉS, LEO BRINCAT. PARA DEBATIR EN LA COMISIÓN PERMANENTE (ver artícuo 15 del Reglamento)

Relacions dels Membres de les Nacions Unides amb Espanya (ver artícuo 15 del Reglamento)

Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España (ver artícuo 15 del Reglamento)

RESOLUCION ADOPTADA POR LA ASAMBLEA DE LA ONU, EL 12 DE DICIEMBRE DE 1946, EN RELACION CON ESPAÑA

LES OBLIGACIONS DE L'ESTAT ESPANYOL EN CAS DE DESAPARICIONS FORÇADES.
Dictamen técnic de les jornades 29 de gener de 2005

Real decreto 1891/2004 de 10 de septiembre por el que se crea la comisión interministerial par el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA D’ARUCAS DE GRAN CANÀRIA I L’ARMH DE CATALUNYA.

ACORD MARC DE LA UNIVERSITAT GIRONA AMB L'ARMHC

CONVENIS AMB ENS LOCALS I L‘ARMHC.

INICIATIVES PRESENTADES AL CONGRÉS DELS DIPUTATS DE MADRID RELACIONADES AMB LA MEMÒRIA DE LA REPRESSIÓ I EL RECONEIXEMENT A LES SEVES VÍCTIMES.

PROPOSTES I DEBAT SOBRE ELS FONS CATALANS I VALENCIANS EN L'ARXIU DE SALAMANCA

Proposició no de llei promoguda per l'ARMHC al parlament de Catalunya per decretar la nul·litat dels judicis sumaris del franquisme i declarar il·legítims els tribunals que els varen instruir.

Resolució 89/VII del Parlament de Catalunya sobre la declaració de nul·litat de les causes contra els represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra.

Manifest Universitari
Manifiesto Universitario

Signat acord marc de la universitat de Barcelona amb l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, en la seu del Rectorat de Barcelona, el 10 de novembre de 2003
Firmado acuerdo marco entre la Universidad de Barcelona y esta Asociación, el 10 de noviembre de 2003

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la recuperació de la memòria històrica.

Acord Marc de la UnIversitat Autònoma de Barcelona amb l'ARMHC
Acuerdo Marco de la Universidad Autónoma de Barcelona y la ARMHC

Carta abierta enviada a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados: CiU y PSOE

Proposició no de llei per demanar la nul·litat dels judicis sumaris de la dictadura franquista al Congrés dels Diputats

Declaración de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas

Traducció al català del document de Nacions Unides ]

Debat de la comissió constitucional del 20-N

Congreso 20-N "Las Víctimas del Franquismo"

Moció 217/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la memòria històrica
Moción 217/VI del Parlamento de Cataluña, en relación con la recuperación de la memoria histórica

Presentació davant l'ONU de la "Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besos, de 21 d'abril de 2005: Moció d'ICV-EUiA i PSC per commemorar la II República (1) (2)

Decret del Departament de Presidència, pel qual se somet a informació pública el Projecte de decret pel quel es regulen les actuacions relatives a les fosses de la Guerra Civil i la Postguerra localitzades a Catlunya.
(1) (2)

INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LA DEUDA PENDIENTE CON LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO
www.es.amnesty.org

Petició de l'ajuntament de Mataró Creu de Sant Jordi per Elisabeth Eldenbenz, directora de la Maternitat d'Elna

Ajuntament de Tordera acta del Ple de 24 de novembre de 2005

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, acord Ple en sessió de 9 de febrer de 2006 de “MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EuiA-EPM EN RECONEIXEMENT A LA II
REPUBLICA”
Primer: Reiterar la condemna a l’aixecament
militar del 18 de juliol de 1936, contra el poble i el govern legítim de la II República espanyola
Segon: Durant l’any 2006, coincidint amb el 75è aniversari de la II República, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada promourà accions per recuperar la memòria històrica per homenatjar a les persones que van creure i van defensar l’Estat Republicà, així com també donarà suport a les accions que puguin emprendre persones o col·lectius al municipi
Tercer: traslladar al Consell de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada la proposta de dedicar espais ciutadans, carrers i/o places a la recuperació de la memòria històrica
Quart: traslladar aquest acord als ajuntaments dels municipis de la comarca del Bages, al Consell Comarcal de Bages, a la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya (ARMHC)

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat acord del Ple de 20 de març de 2006

Ajuntament de Parets del Vallès, acord del Ple de 6 d’abril de 2006

Veure el document: I, II

 

Ajuntament de Terrassa, acord de 27 de juliol de 2006

Veure el document: I, II

 

Ajuntament de Palamós, acord del Ple 13 d’octubre de 2006

Veure el document: I, II

 

Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, acord del Ple de 26 de novembre de 2007

Veure el document: I, II

 

Carta dirigida del Bloc Olesà dirigida “D. JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO”.

Veure el document.

IMPORTANTE RESOLUCIÓN QUE ABRE LOS ARCHIVOS DE LOS REGISTROS CIVILES A LA INVESTIGACIÓN. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITAR www.todoslosnombres.org

MANIFEST PER LA LLEI DE LA MEMORIA DEMOCRÀTICA EN EL CONCRÉS DELS DIPUTATS. lleidememoriaja@gmail.com)
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Barcelona, 27 de maig de 2008, signat conveni de col•laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, l’Ajuntament de Gavà, l’Ajuntament de Gurb i l’Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya (ARMHC)  
Torn al Menu